مدت زمان دوره: ۸ ساعت

سرفصل­ ها:

 • درک مبانی و آشنایی با فرهنگ واژگان زبان بدن
 • قواعد خواندن دقیق زبان بدن
 • قلمرو و آداب فاصله گذاری
 • آشنایی با حرکات و معانی مختلف دست ها و انگشتان
 • نشانه ها و معانی بازو
 • لبخندها و خنده ها
 • نشانه های چشم
 • نشانه ها و معانی پاها
 • نکات مربوط به نشستن (کجا بنشینم و چرا؟)
 • تفاوت های فرهنگی و سوء تفاهم ها
 • رازهای زبان بدن جذاب
 • اصول و تکنیک­های بازتابی در زبان بدن
 • ترتیب میز گفتگو و شیوه­های مختلف نشستن
 • زبان چهره و کلیدهای تشخیص دروغ
 • علائم منفی زبان رفتار و بدن