آذر ۵, ۱۳۹۶

مشاوره شغلی و طراحی مسیر شغلی

خودشناسی شغلی (تعیین تیپ شغلی) هدف گذاری شغلی طراحی مسیر شغلی روش های جستجو و یافتن شغل مناسب