اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مهارت های مدیریت نوین

راهکارهای عملی جهت توسعه رهبری در سازمان مدیریت ارتباطات مهارت­های حل مسأله اقتصاد برای مدیران مهارت­های مالی و حسابداری لازم در کسب و کار خلاقیت و […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مدیریت زمان

تعریف دوباره مدیریت زمان مرور و اصلاح برخی مفاهیم اولیه آشنایی با برخی نگرش ها و عادات غلط نشانه های مدیریت ضعیف زمان مدیریت زمان را […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مدیریت ارتباطات

تعریف ارتباط مانع ارتباطی – کنترل مجاری ارتباطی برای استفاده ی موثر زمان انواع ( معمول) ارتباطات گوش دادن موثر ارتباطات نوشتاری ارتباطات تلفن Email جلسات […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مدیریت استرس

تعریف استرس پاسخ استرس انواع استرس تاثیرات بیولوژیک استرس مزمن علائم استرس پارادایم جدید سلامت نظریه های مربوط به طبیعت روانی استرس احساسات استرس تیپ های […]