اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مدیریت انگیزش

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

اصول سرپرستی

نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان هدایت و رهبری نیروی انسانی آموزش و توسعه نیروی انسانی ارزیابی عملکرد نیروی انسانی ایجاد انگیزه در نیروی انسانی برنامه‌ریزی […]
آذر ۵, ۱۳۹۶

دوره های تخصصی سرمایه گذاری در بورس

اصول سرمایه گذاری در بورس(دوره مقدماتی) تحلیل بنیادی صنایع و شرکت های بورسی (مقدماتی و پیشرفته) تحلیل بنیادی به روش کانسلیم تحلیل تکنیکال سهام(مقدماتی و پیشرفته) […]
آذر ۵, ۱۳۹۶

مدیریت مالی فردی (اقتصاد و خانواده)

مدیریت مالی کارآمد و کسب درآمد پایدار مفاهیم روانشاسی پول و ثروت آموزش های مالی ویژه کودکان مهارت های پس انداز و سرمایه گذاری در خانواده […]