آذر ۴, ۱۳۹۶

اهداف

اهداف مؤسسه آموزش و مشاوره آوان عبارتند از: تلاش برای ترویج و انتشار دانش مالی و مدیریت نوین کسب و کار؛ ایجاد شبکه‌ای از خبرگان و […]