کتاب کلیک طلایی (نسخه چاپی)

18,000 تومان

در کتاب، بسیار فراتر از بیان اصول و قوانین، با به کارگیري زبان قصه و خاطره و استعاره به صورت کاربردي تکنیکهاي تضمینی نورومارکتینگ براي تبدیل یک بازدیدکننده به یک مشتري خشنود، مبلغ و سفیر برند پرداخته شده است.

بخش از نظر دکتر درگی (ریيس انجمن علمی بازاریابی ایران) درباره کتاب:

در کتاب، بسیار فراتر از بیان اصول و قوانین، با به کارگیري زبان قصه و خاطره و استعاره به صورت کاربردي تکنیکهاي تضمینی نورومارکتینگ براي تبدیل یک بازدیدکننده به یک مشتري خشنود، مبلغ و سفیر برند پرداخته شده است.

کافی است قبل از خواندن کتاب به عناوین سرفصلها نگاهی بیندازید تا به گفته من بیشتر پی ببرید؛ عناوینی نظیر داستان جعبه پنیر ۲۰ ساله، کلوچه کمیاب خوشمزه، معماي مربا، رئیس جمهور با دندان زیباتر و راز شهرزاد. در کتاب سه مغز جدید، میانی و قدیم و شرح وظایف آنها و چگونگی ارتباطشان نشان داده شده است. نویسنده فرماندهی ضمیر ناخودآگاه و
فرمانبري ضمیر خودآگاه را به تصویر میکشد و قانون تبعیت اجتماعی و اثر ناظر را در زندگی فردي و سازمانی به ما نمایان میکند

خواننده با کتابی جذاب روبه روست که تمایل ندارد آن را به زمین بگذارد و لذت وافر او در آنجایی چند برابر می شود که میبیند تمام نکات ذکرشده در ارتباطات روزمره و اداره کار و کسب، و از جمله مدیریت سایت موفق، کاربرد دارد.
از مترجم دانا بابت انتخاب این کتاب شایسته و ترجمه روان و شیواي آن تشکر میکنم و امیدوارم در ادامه راهی که انتخاب کردهاند موفق باشند.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016