بایگانی

افکار مثبت

نوشته شده توسط :hamidreza

در گذشته به شما گفتیم که افکار منفی با شما چکار میکند ولی حال میخواهیم به شما بگویم که چگونه از افکار های منفی دوری کنیم. افکار منفی زمانی به سراغ ما میآید که ما به آن فکر میکنیم و خیلی اوقات هم این فکر فقط ساخته ذهن ماست و در واقعیت زندگی وجود ندارد…

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016