بایگانی

نکات مدیریت

نوشته شده توسط :hamidreza

?زمانی که هدفی را دنبال می کنید و یا  در تلاش برای حل مسئله و مشکلی هستید  گاه با یک تضاد و پارادوکس مواجه خواهید شد ?شما در حالی که باید بتوانید بر نتیجه کار متمرکز باشید در عین حال باید نسبت به نتیجه کار غیر وابسته و رها باشید ?منظور از تمرکز بر نتیجه…

تاثیر روحیه در موفقیت

نوشته شده توسط :hamidreza

ـ روحیه خوب اما جدی یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارهای موفقیت در زندگی داشتن روحیه مثبت و بالاست روحیه بالا یکی از عوامل ما درموفقیت است اما گاهی اوقات روحیه بالا موجب شکست ما میشود زیرا تحقیقاتی که توسط محققان انجام شده است به این نتیجه رسیده اند که روحیه بالا و شاد بودن دید…

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016