بایگانی

ـ افکار مثبت

نوشته شده توسط :hamidreza

برای رسیدن به موفقیت در زندگی باید افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید، زیرا افکار مثبت یکی از عوامل موثر بر موفقیت در زندگی محسوب می‌شود. وقتی ​ افکار منفی ذهن شما را درگیر میکند قدرت فکر کردن را از شما میگیرد دقت را در کار کاهش میدهد وقتی ذهن شما درگیر افکار منفی…

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016