بایگانی

نکات مدیریت

نوشته شده توسط :hamidreza

?زمانی که هدفی را دنبال می کنید و یا  در تلاش برای حل مسئله و مشکلی هستید  گاه با یک تضاد و پارادوکس مواجه خواهید شد ?شما در حالی که باید بتوانید بر نتیجه کار متمرکز باشید در عین حال باید نسبت به نتیجه کار غیر وابسته و رها باشید ?منظور از تمرکز بر نتیجه…

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016