موسسه آموزش و مشاوره مالی و کسب کار آوان، کلیه مجوز های لازم از کمیته راهبری بازار سرمایه و اداره کار و تعاون استان قم اخذ شده است و فعالیت موسسه کاملا قانونی می باشد.