تیم مدیریت آوان

رضا جلالت

رضا جلالت

-

مدیر آموزش
کارشناس کسب و کار آوان
کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

محمدحسین وحیدی راد

محمدحسین وحیدی راد

-

کارشناس فناوری اطلاعات
مدیر سایت و فضای مجازی

خانم

خانم

-

کارشناس طراحی و گرافیک
کارشناس تدوین

مهدی رضایی

مهدی رضایی

-

مدیرعامل آوان
معاون توسعه اشتغال استان قم
کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مرتضی مرادی

مرتضی مرادی

-

مدیر رسانه آوان
کارشناسی مهندسی صنایع

خانم آزاد

خانم آزاد

-

کارشناس آموزش و روابط عمومی آوان
کارشناس مدیریت