تیم مدیریت آوان

رضا جلالت

رضا جلالت

-

مدیر آموزش
کارشناس کسب و کار آوان
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

حسین نورانی

حسین نورانی

مدیر و کارشناس تیم محتوا

مدیر و کارشناس سایت و شبکه های اجتماعی

مدیر و طراح تیم گرافیک

کارشناسی مهندسی نرم افزار

مهدی رضایی

مهدی رضایی

-

موسس ومدیر عامل

کارگزار اشتغال استان قم

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

زهرا آزاد

زهرا آزاد

-

مدیر روابط عمومی

مدیر و کارشناس تبلیغات و بازاریابی

کارشناسی مدیریت بازرگانی