هدف سازی با متد NLP
Nlp دانشی است که زیر شاخه علوم رفتار است و به معنی برنامه ریزی عصبی کلامی( neuro linguistic programming) می باشد.
در این دوره قصد داریم که جدیدترین علت و معلول های مربوط به هدف سازی را یاد بگیریم.

سرفصلها :

تعریف هدف
قوانين پنجگانه هدف
اصول هدف سازی در nlp
قوانین طبیعت در هدف سازی
ارزش ها، باورها و معیارها

این دوره برای چه کسانی مفید است؟
تمام افراد از سن 14 سال به بالا می توانند در این دوره شرکت کنند.

در پایان این دوره چه اتفاقاتی می افتد؟
در پایان این دوره افراد می توانند اهداف خودشان را بر اساس اصول هدف سازی و شناخت ساختار مغز، به شیوه صحیح مکتوب کنند و برای هدف خود اقدام کنند و به امید خدا نتیجه دلخواه را بگیرند.

 

مشاوره تخصصی توسط استاد اعظم فرهمند
مشاور کوچ فردی و سازمانی ( mental coach)

مشاور افزایش عملکرد شخصی

مشاور افزایش عملکرد مدیریتی

مشاور افزایش درآمد با تغییر الگوهای ذهنی

 

سوابق شغلی:

مدیر  مسئول و صاحب امتیاز شرکت تبلیغاتی هنر معاصر از سال 1386

مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی مدیران فرهمند از سال 1394

مدارک تخصصی (کشوری وبین المللی)

کوچ و مستر بین المللی  Nlp و برنامه نویسی ذهن از فرانسه

مبدع تکنیک های نوین تغییر رفتار با متد AHF

مستر ایناگرام پایه و مدیریت ( خودشناسی و دگر شناسی)

مدرک MBA و DBA از وارزت علوم تحقیقات و فناوری

عضو مجمع متخصصین بدون مرز ( کد: 67345)

عضو کنسرسیوم نخبگان مدیریت ایران ( کد: 89652)

عضو انجمن مدیران کار آفرین کشور ( کد: 70715)

عضو فدارسیون جهانی اقتصاد ( کد: 13530)

عضو مرکز ملی و توسعه کارآفرینی و مدیریت ( کد: 332145)

عضو مرکز رتبه بندی کیفیت اوراسیا ( کد: 300514)