گروه تولید محتوا موسسه آوان، داشتن پول و ثروت در مدت‌زمان طولانی نمی‌تواند ملاكی برای ارزش دادن به خود پول باشد، مشخص نمی‌كند كه شما چه کسی هستید، بلكه تنها یك منبع است، آنچه مهم است، داشتن اعتماد به‌ نفس بالاست. پول صرفاً یك عامل بیرونی است. زمانی كه مردم نسبت به خود احساس بهتری پیدا كنند، از شكست كمتر هراس دارند. امروزه میزان بها دادن به خود با خرج كردن پول سنجیده می‌شود؛ یعنی هر چه پول بیشتری برای خود خرج كنی، برای خود ارزش بیشتری قائل هستی.
بنابراین، كسانی كه هویت و ارزش خود را بر پایه عوامل بیرونی قرار نمی‌دهند، خیلی زود خسته و درمانده می‌شوند. زمانی كه شخص از مقایسه كردن و قضاوت درباره خود و دیگران دست برمی‌دارد، كم‌كم متوجه تغییرات شگرفی در زندگی‌اش می‌شود؛ چراکه زندگی را از دریچه چشمان خود می‌بیند، و دیگران فرصت شناخت خویش را از او نمی‌گیرند.

این شخص، بجای دیدن نكات منفی و نداشته‌های خود، متوجه توانایی‌ها و امتیازات خود می‌شود و سعی می‌كند، جنبه‌های مثبت وجودش را تقویت و جنبه‌های منفی را از بین ببرد.
پس با درك و شناخت بهتر خود، می‌توانیم به سرچشمه خوشبختی كه در وجودمان جریان دارد، دست پیدا كنیم. این شناخت، ما را در درك جهان خارج كمك می‌كند و درنتیجه موانع و مشكلات موجود بر سر راهمان راحت‌تر برطرف می‌كنیم و به آنچه در زندگی آرزویش راداریم، ازجمله برخورداری از یك زندگی پر از رفاه و آسایش دست پیدا خواهیم كرد.
یکی از موارد مهمی که به شناخت ما از وضعیت مالی خودمان کمک می‌کند، این است که در گام اول بدانیم در حال حاضر از چه راهی کسب درآمد می‌کنیم و چه شیوه¬های دیگری نیز برای کسب درآمد بیشتر و افزایش ثروت وجود دارد که ما هنوز آن‌ها را آزمایش نکرده ایم و یا با ویژگی های آن آشنا نیستیم.

برگرفته شده از کتاب سفر سرمایه گذاری