گروه تولید محتوا موسسه آوان، تعاریف متفاوتی از سرمایه گذاری ارائه‌شده است و در معنای اقتصادی آن عبارت است از "مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد". اما مفهوم فراگیر آن بدین‌صورت آمده است: سرمایه‌گذاری(Investment) تصمیمی است که بر اساس آن، سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را درازای به دست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تأخیر می اندازد. هنگامی‌که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک‌خانه به‌قصد زندگی، سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرف‌نظر می نماید. هدف فردی که سرمایه گذاری می‌کند مشخص است. او برای به دست آوردن سود و کسب منافع بیشتر این کار را انجام می دهد.

اگر عوامل ترغیب‌کننده برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، افراد به‌طورمعمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار به دست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده، ترغیب‌کننده وی در این راه خواهد بود.    


تعاریف دیگری از سرمایه‌گذاری ارائه‌شده است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره‌شده است:    
•    به تعویق انداختن مصرف فعلی، برای مصرف بیشتر در آینده؛
•    تأمین منابع مالی و تخصیص منابع مالی(یعنی از بانک با نرخ20 درصد وام بگیریم و به حوزه دیگری با نرخ سود بالاتری، مثلاً30درصد، تخصیص دهیم).
•    سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که میزان بازده و ریسک مورد انتظار آن دارای تناسب باشد.
•    سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که باگذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد.

برگرفته شده از کتاب سفر سرمایه گذاری