گروه تولید محتوا موسسه آوان، بانوی کارآفرین، با وجود این که در یکی از روستای ها خراسان جنوبی که دچار خشک سالی است زندگی می کند، اما در دل بیابان شروع به کارآفرینی کرده است و عرقیات طبیعی از گیاهان آن منطقه از جمله شاتره، آویشن و .. تولید می کند و توانسته است برای خود و اطرافیانش منبع درآمد ایجاد کند.
همچنین با داشتن کیفیت بالای محصولاتش باعث شده است از مناطق دیگر استان برای خرید عرقیات طبیعی به این روستای کوچک بیایند.
نگارشگر: فرشته عرب پور