گروه تولید محتوا موسسه آوان، کارگری که خود روزی برای کسب درآمد به شهر مهاجرت کرد بود، کارآفرینی روستای خود شد و به دیگر هم روستایان خود آموزش داد و باعث بیشتر شدن اشتغال روستاییان و ایجاد واحدهای تولید پوشاک با همت مردم روستای شد و تا کنون برای ۱۲۰۰ نفر اشتغال زایی شده است.

نگارشگر: فرشته عرب پور