گروه تولید محتوا موسسه آوان، کارآفرینی که در مزرعه خود به کشت سبزی می پرداخت تصمیم به راه اندازی کارگاه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی کرد، که به توجه به فصلی بودن کاشت سبزی در دیگر فصول سال برای خود و افراد دیگر ایجاد درآمد زایی کند. و همچنین خاک حاصلخیز زمین های منطقه کمالود استان لرستان زمینه را برای انواع سبزیهای با کیفیت و ارگانیک فراهم کرده است.
صنایع تبدیلی باعث ایجاد شغل های جدید، افزایش درآمد، اقتصاد پایدار، اشتغال زایی می شود.


نگارشگر: فرشته عرب پور