ویدیو پارت اول

گروه تولید محتوا موسسه آوان، Nlp  برنامه ریزی عصبی کلامی و یا مهندسی رفتار است که زیر شاخه ی علوم رفتار می باشد.
ذهن انسان با چیزهایی که یاد گرفته است برنامه‌ریزی شده، برای تغییر ذهن باید، کلام و سیستم عصبی تغییر کند. برای همین می گوییم Nlp   دانشی است که روی ضمیرناخودآگاه ما تاثیر می گذارد.
Nlp  در سه شاخه اصلی فعالیت می کند: ارتباطات هدف سازی، رفع موانع ذهنی
ذهن ما به دو بخش اصلی تقسیم می شود: ضمیر ناخودآگاه، ضمیر خودآگاه
برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه و تولید رفتار به این صورت می باشد که حواس پنجگانه وارد می شود و تولید رفتار انجام می شود.
به طور کلی هدف یعنی مقصد، چرا باید هدف داشت؟زیرا بی هدفی قاتل انسان هاست، هدف است که ما را جوان نگه میدارد، هدفی که به زندگی من شادی و نشاط دهد.
حال خوب پیش نیاز رسیدن به همه چیز هاست ، هدفسازی به شیوه صحیح ، توجه به تمام ابعاد زندگی

مدرس استاد اعظم فرهمند
(عضو مجمع متخصصین بدون مرز کد: 67345)
کوچ و مستر بین المللی NLP از فرانسه

ویدیو پارت دوم

چرا هدف را رها می کنیم؟
بعضی از افراد فقط فکر می کنند که هدف دارند، بلکه یک سری افکار سرگردان در ذهنشان است. اما بعضی، نمی دانند چگونه برای هدفشان برنامه ریزی کنیم. بعضی ها هم اهداف زیادی دارند و نمی دانند چگونه به هدف خود برسند. دسته اخر هم، هدف دارند، برایش برنامه ریزی هم می کنند، اقدام هم می کنند، اما وسط راه انگیزه خود را از دست میدهد و هدفشان را رها می کند، که علت آن میتواند: هدف واضح و شفاف نیست، چرایی هدف مشخص نیست، هدف مطابق ارزشهای ما نیست، برای هدف استراتژی نداریم، به توانایی‌های خودمان ایمان نداریم، شروع همزمان چند هدف با هم، از دیگران کمک نمی گیریم، عدم نظم و انعطاف، کمال گرایی، راحت طلبی، ترس
فرمول ارتباط ذهن با جهان: زمانی که افکار ما با احساسات، باور و تمرکز ترکیب می شود، یک انرژی به سمت جهان پرتاب می شود و جهان افکار مشابه را به ذهن ما ارسال می کند، در نتیجه حالت معنوی از ذهن ما به جهان ارسال می شود

مدرس استاد اعظم فرهمند
(عضو مجمع متخصصین بدون مرز کد: 67345)
کوچ و مستر بین المللی NLP از فرانسه

 

نگارشگر: فرشته عرب پور