نما چیست؟ آیا همه نمادها همیشه قابل معامله هستند؟ خیر
این را بدانید که اگر اتفاقی بیفتد و سهم ما به دلایل مختلفی که سازمان بورس و یا ناظر  اعلام می کند ،  متوقف شود . در آن زمان برای ما قابل معامله نیست و این یک ریسک مهم و بزرگ در نقد شوندگی سهم ما ایجاد می کند.خیلی از مواقع میرسد که سهم به علت برگزاری مجمع متوقف می شود و یا به خاطر افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد و ۵۰ درصد متوقف می‌شود.همیشه یک نماد قابل معامله نیست و شاید تغییر وضعیت هایی داشته باشد و اتفاقات مهمی که در آن شرکت ایجاد می شود ممکن است باعث توقف نماد شود.
نمادی که ممنوع متوقف هستش با نمادی که مجاز می باشد چه تفاوت هایی دارد؟
 توی وضعیت مجاز عملاً نماد قابل معامله می باشد. زمانی که نماد مجاز محفوظ می باشد اتفاقی که افتاده است این است که ،  نماد ممنوع متوقف شده دیگه قابل معامله نمی باشد.
دلایل توقف نماد میتواند،  برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام ، تغییر طبقه بندی نماد در آن تابلو هایی که وجود دارد ، اظهار نظر مردود و یا اظهار نظر حسابرس ، مضمون شدن دستکاری قیمت ها ، ارائه اطلاعات با اهمیت در خصوص اطلاعات با اهمیت الف ، و دسته ی دیگر نوسان بیش از ۲۰ درصد طی ۵ روز کاری متوالی ، نوسان بیش از ۵۰ درصد طی ۱5 روز کاری متوالی ، افشای اطلاعات الف و افشای اطلاعات ب . که در آن نوسانات ۲۰ درصدی  یک وقفه ۶۰ دقیقه‌ای داریم و بعد ادامه معاملات ، و در نوسان 50 درصدی کلاً نماد متوقف می شود .

مهندس احمد بخشنده
مدرس و مشاور سرمایه گذاری کارشناس ارشد مهندسی صنایع


نگارشگر: فرشته عرب پور