گروه تولید محتوا موسسه آوان، قیمت با ارزش دو مقوله جداگانه می باشد. قیمت برآورد ذهنی یک معامله‌گر است ، اما ارزش مقدار واقعی ارزندگی آن کالا می باشد ، که من و شما و حتی رفتار بازار در آن ارزش گذاری دخالتی ندارد. خیلی وقتها این ارزش را ممکن است بر مبنای قیمت تمام شده حساب کنیم. اگر بالاتر از آن دارد عرضه می شود به جهت مسائل دیگری می باشد که به آن می گوییم عرضه و تقاضا
توی بازار بورس نیز به همین شکل است ، یعنی با توجه به اتفاقی که برای آن سهم می‌افتد ، ارزشگذاری می شود و نه با توجه به جو بازار . رابطه میان ارزش و قیمت سه حالت مختلف دارد ، ممکن است ما بگوییم که قیمت از ارزش بالاتر است ، زمانی این اتفاق می‌افتد که قیمت از ارزش پایین تر می شود و یک جایی هم ممکن است پیش بیاید که قیمت و ارزش تقریبا هم اندازه و همراه با هم هستند. اما متوجه شدیم که این قیمت است که دارد تغییر می کند ، اصطلاحاً تئوری حرکت قیمت اتفاق می افتاد و ارزش در این دوره زمانی ثابت است. برای هر خریدار سهم سه تا حالت می شود تصور کرد ، اول می گویند احتمالاً قیمت سهم از ارزشش کمتر است پس من شروع می کنم به خرید سهم زیرا میدانم در بلند مدت به ارزش خودش نزدیک می شود، استراتژی افراد دوم می‌گوید قیمت سهم برابر ارزش آن است اما قیمت افزایش می یابد.
استراتژی افراد سوم ، قیمت سهم از ارزش آن بیشتر است اما بازهم قیمت افزایش خواهد داشت ، این افراد بیشترین ریسک را می کند و کمترین ریسک را دسته اول می کنند. در نتیجه باید در نقاط اصطلاحاً سقف که بیشتر از ارزش هستند اقدام به فروش بکنیم و در نقاط کف اقدام به خرید ، که این ما را به چرخه معامله گری می‌رساند.

مدرس استاد احمد بخشنده مشاورو تحلیل گر بازار های مالی و مدرس دوره های بورس مقدماتی موسسه آوان

نگارشگر: فرشته عرب پور.