خیلی ها فکر می کنند که سود در بازار بورس ناشی از تغییرات قیمت سهام می باشد ، اما سود می تواند سود ناشی از تقسیم سود در مجمع عمومی سالیانه نیز باشد ، که به آن درآمد هرسهم یا EPS میگویند.
EPS: سود و زیان کل شرکت تقسیم بر تعداد سهام کل شرکت
EPS دو بخش دارد: 1- EPSعملکردی: سوتی که به ازای هر سهم در پایان سال مالی برای شرکت محقق می شود. 2- EPS 12ماهه: سودی که به ازای هر سهم که در ۱۲ ماه گذشته محقق شده است.
DPS: سودی پس از کسر مالیات به ازای هر سهم که توسط شرکت پرداخت می شود.
در برخی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولاً از محل سود انباشته سال‌های قبل تامین می شود. این وضعیت اکثراً نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت است چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولاً جهت انجام برنامه خاص در شرکت باقی مانده است.شرکت ها نمی توانند سود امسال را به سالهای بعد موکول کنند ، زمان و مهلت قانونی شرکت ها بعد از اینکه مجمع عمومی عادی تصمیم گرفت که رقم مشخصی را به عنوان سود به سهامداران پرداخت کند حداکثر به هشت ماه است.
کسانی می توانند از سود تقسیمی EPS شرکت ها استفاده کنند که در روز برگزاری مجمع عمومی سهام دار آن شرکت باشند. زمانی که شما دارید سهم را خریداری می کنید ،  باید توجه کنید چه زمانی مجمع می خواهد برگزار شود و آیا شرکت سودآوری دارد و اگر قرار است EPS پرداخت کند در سال‌های قبل به طور معمول چند درصد پرداخت کرده و در چه زمانی پرداخت کرده.

استاد احمد بخشنده مدرس دوره های مقدماتی بورس در موسسه آوان

 


نگارشگر: فرشته عرب پور